SPREMENJEN Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

SPREMENJEN Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 148/2021 z dne 15. 9. 2021, je podan novi P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

Uradni list – PSIC Stroškovnik 2021